Wspólnie tworzymy czysty świat

Centrala

ul. Kołobrzeska 5 07-410 Ostrołęka

Email

mpk@purehome.pl

Składowanie

Nie wszystkie typy odpadów można poddać recyklingowi. Niektóre wymagają składowania. Ważne, by odbywało się to w sposób bezpieczny dla środowiska. Nasze składowiska są szczelne i spełniają wszelkie obowiązujące wymogi techniczne.

Podczas składowania zachodzą naturalne procesy, które przy braku staranności i nadzoru mogą być uciążliwe, a czasem nawet niebezpieczne dla otoczenia. Wiemy o tym i zapewniamy ich stałe monitorowanie.

Stale wdrażamy rozwiązania, które sprzyjają ochronie środowiska, np. budujemy szczelne kompostownie, stosujemy konstrukcje z betonowych bloczków i stosujemy uszczelniające geomembrany, która zapobiegają migracji płynów i zanieczyszczeń.

Zamów by zamówić kontener