Dane adresowe Klienta

nazwa firmy, lub imię i nazwisko (wymagane)

adres - ulica, miejscowość (wymagane)

kod pocztowy, miasto (wymagane)

numer NIP (w przypadku podmiotów gosp.)

Dodatkowe informacje, uwagi (nie wymagane)

Informacje przedmiocie umowy

określ rodzaj pojemnika (wymagane)

określ rodzaj odpadów (zalecane)
SegregowaneZmieszane

Preferowana częstotliwość odbioru:

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Administratorem Państwa danych osobowych jest MPK PURE HOME z siedzibą w Ostrołęce 07-401 ul. Kołobrzeska 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, ograniczenia lub usuwania poprzez wysłanie wiadomości email na następujący adres: biuro@purehome.pl. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK Pure Home Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka w celu w przesyłania informacji marketingowych w postaci konkursów i promocji.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK Pure Home Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka w celu w przesyłania informacji handlowej.
TAKNIE

Test antyspamowy,
podaj prawidłowy wynik działania:

Dane adresowe Klienta

nazwa firmy, lub imię i nazwisko (wymagane)

adres - ulica, miejscowość (wymagane)

kod pocztowy, miasto (wymagane)

numer NIP (w przypadku podmiotów gosp.)

Informacje o zmianach w umowie

Zmiana dotyczą: (wymagane)

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Administratorem Państwa danych osobowych jest MPK PURE HOME z siedzibą w Ostrołęce 07-401 ul. Kołobrzeska 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, ograniczenia lub usuwania poprzez wysłanie wiadomości email na następujący adres: biuro@purehome.pl. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK Pure Home Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka w celu w przesyłania informacji marketingowych w postaci konkursów i promocji.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK Pure Home Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka w celu w przesyłania informacji handlowej.
TAKNIE

Test antyspamowy,
podaj prawidłowy wynik działania:

Dane adresowe Klienta

nazwa firmy, lub imię i nazwisko (wymagane)

adres - ulica, miejscowość (wymagane)

kod pocztowy, miasto (wymagane)

numer NIP (w przypadku podmiotów gosp.)

Informacje o rozwiązaniu umowy

Data rozwiązania umowy (wymagane)

Przyczyna rozwiązania: (zalecane)

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Administratorem Państwa danych osobowych jest MPK PURE HOME z siedzibą w Ostrołęce 07-401 ul. Kołobrzeska 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, ograniczenia lub usuwania poprzez wysłanie wiadomości email na następujący adres: rodo@purehome.pl. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK Pure Home Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka w celu w przesyłania informacji marketingowych w postaci konkursów i promocji.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK Pure Home Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka w celu w przesyłania informacji handlowej.
TAKNIE

Test antyspamowy,
podaj prawidłowy wynik działania:

Pojemnik 120L

Kontener KP7 otwarty

kp7_otwarty

Kontener KP7 zamknięty

kp7_zamkniety