Oferta spółki

Usługę wywozu odpadów stałych realizujemy zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Na życzenie klienta możemy dodatkowo odebrać nieczystości po ustaleniu terminu telefonicznie lub  bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta..

Informacje o usługach

Wieloletnie doświadczenie w odbiorze i segregacji pozwoliło nam wypracować odpowiednie procedury logistyczne oraz przygotować mechanizmy, dzięki którym w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie zorganizować funkcjonalny system odbioru odpadów na terenie każdej nowej gminy.

.

Nieczystości stałe to przede wszystkim zużyte przedmioty i substancje pochodzące z gospodarstw domowych, jak i z działalności gospodarczej. W skład tych odpadów wchodzą: odpady organiczne (40 – 50%), odpady poużytkowe odzieży, żywności, wyposażeń gospodarstw, złom, makulatura, szkło, opakowania i środki higieny. Nieczystości stałe odbierane są w zależności od potrzeb klienta i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa miejscowego.

Usługę wywozu odpadów stałych realizujemy zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Na życzenie klienta możemy dodatkowo odebrać nieczystości po ustaleniu terminu telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Nieczystości stałe to przede wszystkim zużyte przedmioty i substancje pochodzące z gospodarstw domowych, jak i z działalności gospodarczej. W skład tych odpadów wchodzą: odpady organiczne (40 – 50%), odpady po użytkowe odzieży, żywności, wyposażeń gospodarstw, złom, makulatura, szkło, opakowania i środki higieny. Nieczystości stałe odbierane są w zależności od potrzeb klienta i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa miejscowego.

MPK063

W swojej ofercie posiadamy możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie odpady wielkogabarytowe odebrane od klienta są poddawane procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych itp.
Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika.

Do najczęściej wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych należą: – zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna)
– stare meble,
– stolarka budowlana bez szyb (okna, drzwi)
– dywany,
– wózki dziecięce,
– materace,
– pierzyny,
– rowery,
– zabawki dużych rozmiarów etc

sofa_copy

Wychodząc na przeciw potrzebom klienta oferujemy również wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych. Dysponujemy specjalistycznymi samochodami z urządzeniami do odbioru kontenerów, które podstawiamy naszym klientom pod wskazany adres.
Usługi wywozu odpadów budowlanych i gruzu wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów

Gruz i odpady budowlane to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zaliczamy do nich:
– odpady z betonu oraz gruz z remontów i rozbiórek
– gruz ceglany
– zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych
– wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana
– usunięte tynki, okleiny i tapety
– drewno
– materiały izolacyjne
– papa, wełna mineralna, styropian

slabs

Organizujemy kompleksową obsługę firm w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Odpady przemysłowe to przede wszystkim uboczne produkty działalności gospodarczej, powstające na terenie zakładu przemysłowego. Są one bardziej szkodliwe i uciążliwe dla środowiska niż odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych.

Naszym obecnym i przyszłym kontrahentom zapewniamy solidne i profesjonalne świadczenie usługi. Wszelkie działania są zgodne z przepisami oraz polityką odpadową w danej firmie. Posiadamy niezbędne zezwolenia i decyzje na zbieranie, magazynowanie, odzysk oraz unieszkodliwianie ponad 150 kodów odpadów.

metal

Oferujemy Państwu możliwość rozdrabniania poniższych rodzajów odpadów:
– odpadów komunalnych
– odpadów wielkogabarytowych
– podkładów kolejowych
– skarp drzewnych
– popiołów ze spalarni
– ziemi z wykopów
– opon
– gruzu budowlanego
Pomagamy w zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez rozdrobnienie i zagęszczenie materiałów oraz lepszą efektywność transportu.
Korzystamy z niezawodnego rozdrabniacza HAMMEL VB 750.
Wszystkie rozdrabniacze HAMMEL cechuje:
– wysoka wydajność
– minimalne pylenie
– niska zużywalność
– bardzo niski poziom hałasu
– niskie zagrożenia pożarowe
– Napęd
Nasz rozdrabniacz wyposażony jest w napęd spalinowohydrauliczny z silnikami Catepillar. Regulacja obrotów wałów napędowych odbywa się w zależności od obciążenia poprzez 3-stopniową regulację ciśnienia w układzie hydraulicznym.
Obsługa maszyny odbywa się przez 4-kanałowe zdalne sterowanie radiowe.
Podawanie materiału przez ruchomy lej zasypowy o pojemności ca. 7 (wzgl. 11) m3 w formie niecki.
Wydajność rozdrabniacza – około 25 ton/godzinę w zależności od rodzaju odpadu.
Zapraszamy do współpracy.

Bliższych informacji udzieli Państwu:
Zbigniew Zajkowski, tel.: 665 301 149

Zajmujemy się profesjonalnym niszczeniem dokumentów na nowoczesnej maszynie MICROMAT o wydajności 2000 kg/h.
Zlecając nam niszczenie dokumentów lub towarów nie spełniających wymogów jakościowych, klient otrzymuje:
– Po przekazaniu dokumentów lub towarów – Protokół Odbioru materiałów do zniszczenia
– Po wykonaniu usługi – fakturę VAT z dołączonym Certyfikatem potwierdzającym niszczenie dokumentów lub towarów
– Dostęp do przekazanych dokumentów mają wyłącznie nasi wytypowani pracownicy z poświadczeniem bezpieczeństwa
osobowego,
– Nad przebiegiem całego procesu transportu i niszczenia dokumentów może czuwać Zleceniodawca,
– Każdy pojazd przewożący dokumenty do zniszczenia jest wyposażony w system GPS umożliwiający śledzenie drogi przejazdu w
czasie rzeczywistym,
– Na prośbę Zleceniodawcy proces niszczenia dokumentów możemy utrwalić w postaci filmu na nośniku DVD,

Wykonujemy niszczenie następujących materiałów (dokumentów):
– dokumenty papierowe
– płyty CD, płyty DVD
– karty bankomatowe
– odzież
– dyskietki
– dyski twarde
– kasety VHS
– towary akcyzowe
– produkty przemysłowe nie nadające się do użytku
– produkty przemysłowe, nie spełniające wymagań jakościowych

Selektywna Zbiórka

Oprócz wywozu odpadów komunalnych, świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów zebranych selektywnie. Do tego celu służą
worki lub pojemniki przystosowane do segregacji.
Według ustawy (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 628 ze zm.) pod pojęciem recyklingu – rozumie się taki odzysk, który polega na
powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji
lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku
energii.
Dzięki selektywnej zbiórce dążymy do zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Uzyskane surowce
przekazywane są do innych zakładów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.

Selektywna zbiórka obejmuje:

– tworzywa sztuczne,
– szkło,
– makulaturę.

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach wyłącznie do tego
celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach:
– niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturę (gazety, książki w miękkich okładkach, katalogi, prospekty, tekturę,
worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie
Makulatura to niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych
celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru.
– żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale (butelki po napojach, butelki po chemii gospodarczej np.
szampony, płyny do kąpieli, płyny do płukania itp., aluminiowe puszki po napojach
Tworzywa sztuczne to materiały, które otrzymaliśmy z polimerów połączonych z dodatkami (np. pigmenty, antystatyki, środki
zmniejszające palność). Aby określić, z jakim tworzywem mamy do czynienia, określamy, jaki polimer (podstawowy składnik
tworzywa) wchodzi w jego skład.
– białym, z przeznaczeniem na szkło (butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach);
Stłuczka szklana to praktycznie niebiodegradowalny w warunkach naturalnych surowiec, który przy zawróceniu do obiegu pozwala
na zaoszczędzenie dużych ilości energii i surowców pierwotnych. Bardzo ważne jest, aby szkło nie było mocno zanieczyszczone
ponieważ w znaczny sposób utrudnia to jego recykling
Metale – większość opakowań metalowych wykonuje się z jednego rodzaju blachy – stalowej lub aluminiowej. Stal i aluminium
zajmują dwa pierwsze miejsca na liście najczęściej wykorzystywanych metali na świecie. Dzięki swoim właściwościom znajdują
wszechstronne zastosowanie począwszy od puszek a skończywszy na elementach statków kosmicznych. Aluminium to metal
toksyczny. Jest rakotwórczy. Pomimo to robi się z niego garnki, sztućce. Wśród śmieci królują aluminiowe puszki po napojach,
folie do czekolady, cukierków, orzeszków itd.

MPK180__

Elektrośmieci to Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE), czyli niepotrzebne urządzenia typu:
– żelazka,
– telefony,
– wiertarki,
– pralki,
– lodówki,
– komputery,
– telefony,
– świetlówki i żarówki,
– sprzęt audio,
– telewizory itp.
– pełny wykaz w załączniku do ustawy o ZSEE – link do ustawy.
Elektrośmieci nie wolno wrzucać do kosza z odpadami – grozi za to kara nawet do 5000 zł. Nie powinno się też przechowywać takich odpadów w piwnicach czy na strychu, ponieważ zawierają trującą rtęć, freon i inne szkodliwe pierwiastki. Dlatego elektrośmieci należy zbierać selektywnie i oddawać do właściwych punktów zbiórki, gdzie następnie w bezpieczny sposób zostaną przekazane do zakładów przetwarzania.

small