Kim jesteśmy ?

MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k. jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm zajmujących się wywozem, transportem i utylizacją odpadów w województwie mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, flotą specjalistycznych pojazdów, własnymi składowiskami oraz zaawansowanymi technologicznie instalacjami do odzysku odpadów. Zamieniamy odpady w ekonomicznie użyteczne surowce i przekazujemy je do dalszych procesów produkcyjnych.

Działania naszej firmy skupiają się także na tym, by w przyszłości zagospodarować nawet te odpady, które na razie nie podlegają recyklingowi. Zastosowane procesy odzysku pozwalają na konkurencyjną kalkulację kosztów i znaczne, bo o ponad połowę,  graniczenie odpadów przekazywanych na wysypiska.

Na przestrzeni kilku lat zaufało nam kilkaset tysięcy klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Już ponad 50 gmin i miast korzysta z naszych usług.

Zapraszamy do współpracy!

Naszą misją jest dbanie o środowisko naturalne.
Mamy świadomość, że w długiej perspektywie nasza praca przyczyni się do poprawy jakości życia ludzi oraz do ich bezpiecznego funkcjonowania w zadbanym środowisku. Naszą misję realizujemy poprzez edukowanie naszych klientów w zakresie ekologicznego trybu życia oraz przyjaznego środowisku postępowanie z odpadami.

Wartości Firmy:
Zadowolony klient
Czyste środowisko naturalne
Bezpieczna przyszłość

Cele Firmy:
– minimalizować wpływ cywilizacji na środowisko naturalne

Misja Firmy
– kompleksowa obsługa klienta w branży odpadów, wywóz smieci, segregacja recykling
– wspomagać rozwój społeczny
– stale podnosić jakość świadczonych usług
– realizować unijne dyrektywy w zakresie ochrony środowiska

ZASADA DZIAŁANIA:
Orientacja na efekt z zachowaniem niskich kosztów dla klienta.

Zapraszamy do współpracy!

Nasze referencje.

Modernizacja istniejącej kompostowni odpadów komunalnych biodegradowalnych w miejscowości Ławy k/Ostrołęki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 350 000,00 zł.