Lokalizacja siedziby i oddziałów:

07-410 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 5
tel. 29 769 18 00
e-mail: mpk@purehome.pl
Zamienie ul. Brzozowa 143
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 607 699 121
e-mail: minsk.mpk@purehome.pl
ul. Leśna 3
07-200 Wyszków
tel. 29 642 40 66
e-mail: wyszkow.mpk@purehome.pl

MPK Pure Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  07-401 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000213157, (wysokość kapitału zakładowego 350.000,00 zł w całości wpłacony), NIP: 758-211-70-04, REGON: 551318936

banerek_s

Dane teleadresowe

MPK Pure Home Sp. z o.o.
Siedziba firmy:
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
Tel./Fax 29 769 18 00
Tel.: 29 745 61 40,
29 769 13 93, 29 745 19 72
e-mail: biuro@mpk.net.pl

Bezpośrednie połączenia dla Klientów:
888 222 111 – obsługa kontenerów budowlanych,
29 769 18 00 + [nr wewnętrzny] 119 – dział odbioru odpadów i reklamacji
121 – dział rozliczeń i obsługi klienta
101 – sekretariat
130 – fax
665 301 139 oraz 607 694 589 – dział windykacji
29 642 40 66 – Rejon Wyszków
607 699 121 – Rejon Mińsk Mazowiecki

49 8922 0009 0012 9727 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

02 1020 1592 0000 2402 0193 7127
PKO BP.

Dzień z życia firmy

MPK036

MPK065

MPK110

MPK146