Harmonogram rok 2020
dla Gminy Wyszków

Rejon obejmuje: KAMIEŃCZYK, SKUSZEW, ŚWINIOTOP, PUSTE ŁĄKI