Harmonogram rok 2019
dla Gminy Wyszków

Rejon obejmuje miejscowości: KRĘGI NOWE, LESZCZYDÓŁ PODWIELĄTKI, ŁOSINNO, RYBIENKO NOWE, OLSZANKA, SITNO