Harmonogram na rok 2019
dla Gminy Rzekuń

Rejon obejmuje miejscowości: Ławy, Goworki, Teodorowo, Laskowiec, Przytuły, Ołdaki, Nowa Wieś, Zabiele,Rozwory, Susk Nowy i Stary, Drwęcz