Harmonogram na rok 2019
dla Gminy Rzekuń

Rejon obejmuje miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Dzbenin, Korczaki, Kamianka, Borawe, Daniszewo, Czarnowiec