Harmonogram rejon V os. Laskowska na rok 2020
dla Gminy Łochów

Rejon obejmuje: Czereśniowa, Gajowa, Klonowa, Laskowska, M. Konopnickiej, Myśliwska, Nowowiejska, Ogrodowa, Porzeczkowa, Rzeczna, Starowiejska, Stawowa, Topolowa, Węgrowska, Wiklinowa, Wiśniowa