Harmonogram na rok 2020 rejon I
dla Gminy Korytnica

Rejon obejmuje: Czaple, Dąbrowa, Decie, Leśnki, Nojszew, Pniewnik, Połazie Świętochowskie, Roguszyn, Stary Świetochów, Szczurów, Wielądki, Wypychy, Zakrzew, Żabokliki